Proces en schuldeisers

Hoe regelt SBN de schulden met schuldeisers?

SBN neemt contact op met de schuldeisers die gedupeerden op hun schuldenlijst hebben ingevuld.

Hoe dit gebeurt ziet u in deze 10 stappen.

 • 1Schuldenlijst in behandeling genomen door SBN
 • 2SBN vraagt het saldo van de vordering op bij schuldeiser
 • 3Schuldeiser geeft het saldo van de vordering via e-mail door aan SBN (binnen 2 weken)
 • 4SBN verifieert of de schulden voldoen aan de regels van de Wet hersteloperatie toeslagen
 • 5Bij grote afwijkingen met opgegeven schulden:
  schuldeiser levert aanvullende stukken
 • 6Na verificatie alle schulden:
  samenvatting schuldenoverzicht naar gedupeerde
 • 72 weken reactietermijn voor gedupeerde
 • 8Gedupeerde akkoord
 • 8Definitieve beschikking naar gedupeerde en brief of beslislijst naar schuldeiser
 • 9Uitbetaling vorderingen aan schuldeisers binnen 2 weken
 • 10Schuldeiser verwijdert negatieve BKR-resgistratie (indien van toepassing)
Stap 1
Schuldenlijst in behandeling genomen door SBN
Stap 2
SBN vraagt via saldobrief en/of saldolijst openstaande schulden op bij schuldeiser
Stap 3
Schuldeiser geeft openstaande schulden door via reply aan SBN (binnen 2 weken!)
Stap 4
SBN verifieert de schulden aan de hand van het Besluit betalen private schulden
Stap 5
Bij grote afwijking met opgegeven schulden: schuldeiser levert aanvullende stukken
Stap 6
Na verificatie alle schulden: samenvatting schuldenoverzicht naar gedupeerde
Stap 7
2 weken reactie termijn gedupeerde
Stap 8a
Gedupeerde akkoord
Stap 8b
Definitieve beschikking naar gedupeerde en brief of beslislijst naar schuldeiser
Stap 9
Uitbetaling schulden aan schuldeisers binnen 2 weken
Stap 10
Schuldeiser verwijdert negatieve BKR-registratie (indien van toepassing)
Welke schulden lossen we WEL af en welke NIET
Visual betaling wel WEL
 • Schulden en bijkomende kosten die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en opeisbaar zijn geworden vóór 1 juni 2021
 • Een nog niet betaalde rekening van een schuldeiser, incassobureau of gerechtsdeurwaarder
 • Een betalingsachterstand bij een financiële instelling zoals een bank of verzekeraar
 • Zakelijke schulden tot maximaal €200.000
 • Een lening bij familie of vrienden met een akte van de notaris
 • Een nog te betalen bedrag voor alimentatie
Visual betaling niet NIET
 • Rekeningen die u in de toekomst moet betalen, zoals uw hypotheek en andere 'gewone' leningen
 • Schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik, fraude of nalatigheid
 • Een lening bij familie of vrienden zonder een akte van de notaris
 • Betalingsverplichtingen na 31 mei 2021, zoals een energierekening voor de maand juni 2021
 • Schulden die zijn ontstaan voor 1 januari 2006

Over de vorderingen

Over de manier van doorgeven van een saldo

Over de betaling